Mahi-Mahi Mug – Juice Ceramics

  • Mahi-Mahi Mug
  • Mahi-Mahi Mug

Mahi-Mahi Mug

Regular price

Handmade ceramic stoneware mug. 

Microwave and dishwasher safe.

Holds 10 oz. 

H: 3.5" x L: 3.5"